Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty: 29. heinäkuuta 2021

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Tulkinta ja Määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, on seuraavat ehdot. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa.

Määritelmät

Näitä Käyttöehtoja varten:

 • Yhteistyökumppanilla tarkoitetaan yhteisöä, joka valvoo, jota osapuoli valvoo tai jolla on yhteinen määräysvalta osapuolen kanssa, jolloin "määräysvallalla" tarkoitetaan vähintään 50 prosentin omistusta osakkeista, pääomaosuudesta tai muista arvopapereista, joilla on oikeus äänestää hallituksen tai muun hallintoviranomaisen vaaleissa. 
 • Maa viittaa: Suomeen 
 • Yritys (jota tässä sopimuksessa kutsutaan joko "Yhtiö", "Me", "Meiä" tai "Meidän") viittaa kartshop.fi:n, Katriinantie 3 01740 Vantaa. 
 • Laite tarkoittaa mitä tahansa laitetta, joka voi käyttää Palvelua, kuten tietokonetta, matkapuhelinta tai digitaalista tablettia. 
 • Palvelu viittaa verkkosivustoon. 
 • Käyttöehdot (joita kutsutaan myös "ehdoiksi") tarkoittavat näitä ehtoja, jotka muodostavat koko sopimuksen sinun ja yrityksen välillä Palvelun käytöstä. Nämä Käyttöehdot on luotu Terms abd Conditions Generator avulla.
 • Kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelu tarkoittaa mitä tahansa kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua tai sisältöä (mukaan lukien tiedot, tiedot, tuotteet tai palvelut), jotka voidaan näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville Palvelussa. 
 • Verkkosivusto viittaa kartshop.fi-sivustoon, johon pääsee osoitteesta https://kartshop.fi  
 • Sinulla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää Palvelua, tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää Palvelua.

Tunnustus

Nämä ovat tämän palvelun käyttöä koskevat Käyttöehdot ja sinun ja yrityksen välinen sopimus. Nämä ehdot määrittelevät kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käyttöön liittyen.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö on kiinni siitä, että hyväksyt ja noudatat näitä ehtoja. Nämä Käyttöehdot koskevat kaikkia kävijöitä, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät Palvelua.

Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Jos olet eri mieltä näistä Käyttöehdoista, et saa käyttää Palvelua.

Vakuutat, että olet yli 18-vuotias. Yhtiö ei salli alle 18-vuotiaiden käyttää Palvelua.

Pääsysi Palveluun ja sen käyttö edellyttää myös sitä, että hyväksyt ja noudatat Yrityksen tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytännössämme kuvataan käytäntöjämme ja menettelyjämme, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja paljastamista, kun käytät sovellusta tai verkkosivustoa, ja kerrotaan yksityisyysoikeuksistasi ja siitä, miten laki suojelee sinua. Lue Tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen palvelun käyttöä.

Linkit Muille Verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole yhtiön omistuksessa tai hallinnassa.

Yhtiöllä ei ole määräysvaltaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palvelujen sisältöön, tietosuojakäytäntöihin tai käytäntöihin eikä se ole vastuussa niistä. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että Yhtiö ei ole suoraan tai välillisesti vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai joiden väitetään aiheutuneen tällaisen sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta tai minkä tahansa tällaisen verkkosivuston tai palvelun kautta.

Suosittelemme sinua lukemaan kaikkien vierailtujen kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

Irtisanominen

Voimme lopettaa tai keskeyttää pääsysi välittömästi, ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta, mistä tahansa syystä, mukaan lukien ilman rajoituksia, jos rikot näitä Käyttöehtoja.

Irtisanomisen jälkeen oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi.

Vastuun Rajoitus

Huolimatta mahdollisista vahingoista, yrityksen ja sen toimittajien koko vastuu näiden ehtojen mukaisesti ja yksinomainen oikeutesi kaikkeen edellä mainittuun rajoittuu summaan, jonka olet itse maksanut palvelun kautta tai 100 dollaria, jos et ole ostanut mitään Palvelun kautta.

Yhtiö tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa sovellettavan lain sallimissa rajoissa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, voiton menetyksen, tietojen menetyksen, liiketoiminnan keskeytyksestä, henkilövahingoista, yksityisyyden menettämisestä, joka johtuu Palvelun, kolmannen osapuolen ohjelmiston ja / tai Palvelun kanssa käytettävän kolmannen osapuolen laitteiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä millään tavalla, tai muutoin näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen yhteydessä), vaikka Yhtiölle tai jollekin toimittajalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjaustoimenpide epäonnistuu sen olennaisessa tarkoituksessa.

Jotkut osavaltiot eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista tai vastuun rajoittamista satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mikä tarkoittaa, että jotkut yllä olevista rajoituksista eivät välttämättä ole voimassa. Näissä osavaltioissa kummankin osapuolen vastuuta rajoitetaan lain sallimissa rajoissa.

"AS IS" ("sellaisena kuin se on") ja "AS AVAILABLE" ("sellaisena kuin se on saatavana") vastuuvapauslauseke

Palvelu tarjotaan sinulle "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavana", ja siinä on kaikki viat ilman minkäänlaista takuuta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa yritys kieltää nimenomaisesti kaikki omat ja yhteistyökumppaneiden sekä tytäryhtiöidensä ja niiden lisenssinantajien ja palveluntarjoajien puolesta kaikki takuut, niin nimenomaiset, epäsuorat, lakisääteiset kuin muutkin. Palvelu, mukaan lukien kaikki oletetut takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja loukkaamattomuudesta sekä takuut, jotka voivat syntyä kaupan, suorituskyvyn, käytön tai kaupankäynnin aikana. Rajoittamatta edellä mainittuihin, Yhtiö ei anna takuuta tai sitoumuksia eikä esitä minkäänlaista vakuutusta siitä, että Palvelu täyttää vaatimukset, saavuttaa odotetut tulokset, on yhteensopiva tai toimii minkä tahansa muun ohjelmiston, sovelluksen, järjestelmän tai palvelun kanssa ilman häiriöitä, täyttää suorituskyky- tai luotettavuusstandardit tai ole virheetön tai että virheet tai viat voidaan korjata.

Rajoittamatta edellä mainittua Yhtiö tai sen tarjoaja eivät anna minkäänlaisia ??nimenomaisia ??tai epäsuoria vakuutuksia tai takuita: (i) Palvelun toiminnasta tai saatavuudesta tai tiedoista, sisällöstä ja materiaaleista tai tuotteista sisällytetty siihen; (ii) että Palvelu on keskeytymätöntä tai virheetöntä; (iii) Palvelun kautta toimitettujen tietojen tai sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta tai valuutasta; tai (iv) että Palvelussa, sen palvelimissa, sisällössä tai Yrityksen puolesta tai sen puolesta lähetetyissä sähköposteissa ei ole viruksia, komentosarjoja, troijalaisia ??hevosia, matoja, haittaohjelmia, aikapommeja tai muita haitallisia komponentteja.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli tietyntyyppisten takuiden tai rajoitusten poissulkemista kuluttajan sovellettaviin lakisääteisiin oikeuksiin, joten jotkin tai kaikki yllä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät ehkä koske sinua. Mutta tällöin tässä osassa esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia on sovellettava laajalti sovellettavan lain mukaan.

Sovellettava Lainsäädäntö

Maan lait, lukuun ottamatta lainvalintasääntöjä, säätelevät näitä ehtoja ja Palvelun käyttöäsi. Sovelluksen käyttöäsi voivat koskea myös muut paikalliset, osavaltion, kansalliset tai kansainväliset lait.

Riitojen Ratkaiseminen

Jos sinulla on huolta tai kiistaa palvelusta, suostut ensin yrittämään ratkaista riita epävirallisesti ottamalla yhteyttä Yritykseen.

Euroopan Unionin (EU) Käyttäjille

Jos olet Euroopan Unionin kuluttaja, hyödyt kaikista pakottavista sen maan lainsäädännön säännöistä, jossa asut.

Yhdysvaltain Lakien Noudattaminen

Vakuutat ja takaat, että (i) et ole maassa, joka on Yhdysvaltain hallituksen saarron alainen tai jonka Yhdysvallat on nimennyt "terrorismia tukevaksi" maaksi, ja (ii) et ole lueteltu missä tahansa Yhdysvaltojen hallituksen luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.

Erotettavuus ja Luopuminen

Erotettavuus

Jos jokin näiden ehtojen määräyksistä katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, kyseistä määräystä muutetaan ja tulkitaan siten, että saavutetaan tällaisen säännön tavoitteet mahdollisimman laajalti sovellettavan lain mukaan, ja muut määräykset pysyvät edelleen voimassa.

Luopuminen

Ellei tässä kohdassa toisin määrätä, oikeuden käyttämättä jättäminen tai näiden ehtojen mukaisen velvoitteen täyttämisen vaatiminen ei vaikuta osapuolen kykyyn käyttää oikeutta tai vaatia tällaista suoritusta milloin tahansa sen jälkeen, eikä rikkomuksesta luopuminen ole luopumista mahdollisesta myöhemmästä rikkomuksesta.

Käännöstulkinta

Nämä käyttöehdot on mahdollisesti käännetty, jos olemme asettaneet ne käytettäviksesi Palvelussamme. Hyväksyt, että alkuperäinen englanninkielinen teksti on etusijalla riitatilanteissa.

Muutokset Näihin Ehtoihin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata näitä ehtoja milloin tahansa. Jos tarkistus on olennainen, teemme kohtuullisia ponnisteluja ilmoittaaksemme siitä vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Mikä on olennainen muutos, määritetään oman harkintamme mukaan.

Jatkamalla Palvelumme käyttöä näiden muutosten voimaantulon jälkeen sitoudut noudattamaan tarkistettuja ehtoja. Jos et hyväksy uusia ehtoja kokonaan tai osittain, lopeta verkkosivuston ja Palvelun käyttö.

Ota Meihin Yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä:

 • Sähköpostitse: myynti@kartshop.fi 
 • Puhelinnumerosta: +358 50354 3997